Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieAdresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 37 neplnoorganizovaným školám, 31 plnoorganizovaným školám a 4 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Zoznam plnoorganizovaných základných škôl v našej pôsobnosti

#
Základné školy
Telefón školy
Pridelený psychológ
1
ZŠ Bidovce
055 / 729 49 55
PhDr. Eva Zanická
2
ZŠ Bohdanovce
055 / 728 93 22
Mgr. Ľubica Balunová
3
ZŠ Budimír
055 / 729 56 48
Mgr. Andrea Ďurková
4
ZŠ Buzica
055 / 466 51 14
Mgr. Blanka Belišová
5
ZŠ Čaňa
055 / 699 91 28
PhDr. Eva Zanická
6
ZŠ Čečejovce
055 / 464 92 11
Mgr. Tatiana Bányaiová
7
ZŠ Drienovec 44
055 / 460 72 56
Mgr. Marieta Fedorová
8
ZŠ Družstevná pri Hornáde
055 / 698 10 13
Mgr. Andrea Ďurková
9
ZŠ Ďurkov
055 / 696 52 86
Mgr. Ľubica Balunová
10
ZŠ Haniska
055 / 693 01 59
Mgr. Ľubica Balunová
11
ZŠ Jasov
055 / 466 41 22
Mgr. Ľubica Balunová
12
ZŠ Kecerovce
055 / 699 02 37
Mgr. Tatiana Bányaiová
13
ZŠ Košická Polianka
055 / 685 41 17
Mgr. Ľubica Balunová
14
ZŠ Košická Belá
055 / 696 11 31
Mgr. Marieta Fedorová
15
ZŠ Kysak
055 / 699 14 12
Mgr. Marieta Fedorová
16
ZŠ Malá Ida
055 / 697 01 24
Mgr. Ľubica Balunová
17
ZŠ Medzev
055 / 466 31 23
Mgr. Marieta Fedorová
18
ZŠ s gymnáziom, ČSA 15, Moldava n/Bodvou s vyuč. jaz. maď.
055 / 460 22 84
Mgr. Blanka Belišová
19
ZŠ Severná 21, Moldava n/Bodvou
055 / 460 31 09
PhDr. Eva Zanická
20
ZŠ ČSA 15, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 34
Mgr. Eva Fazekasová
21
ZŠ Nižný Klátov
055 / 696 71 23
PhDr. Eva Zanická
22
ZŠ Poproč
055 / 466 44 17
Mgr. Tatiana Bányaiová
23
ZŠ Rozhanovce
055 / 695 02 14
Mgr. Andrea Ďurková
24
ZŠ Ruskov
055 / 694 14 20
PhDr. Eva Zanická
25
ZŠ Seňa
055 / 696 21 21
PhDr. Eva Zanická
26
ZŠ Slanec
055 / 696 69 52
Mgr. Tatiana Bányaiová
27
ZŠ Trstené pri Hornáde
055 / 698 01 62
PhDr. Eva Zanická
28
ZŠ Turňa nad Bodvou s vyuč. jaz. maď.
055 / 466 22 19
Mgr. Blanka Belišová
29
ZŠ Turňa nad Bodvou
055 / 466 21 31
Mgr. Ľubica Balunová
30
ZŠ Valaliky
055 / 699 98 85
Mgr. Marieta Fedorová
31
ZŠ Veľká Ida
055 / 699 21 14
Mgr. Blanka Belišová
32
CZŠ Ždaňa
055 / 698 02 20
Mgr. Ľubica Balunová

Zoznam neplnoorganizovaných základných škôl v našej pôsobnosti

#
Základné školy - malotriedne
Telefón školy
Pridelený psychológ
1
ZŠ Bačkovík
055 / 696 42 91
PhDr. Eva Zanická
2
ZŠ Beniakovce
055 / 695 05 49
Mgr. Andrea Ďurková
3
ZŠ Boliarov
055 / 699 04 39
Mgr. Tatiana Bányaiová
4
ZŠ Cestice
055 / 464 82 09
Mgr. Tatiana Bányaiová
5
ZŠ Čakanovce
055 / 696 56 47
PhDr. Eva Zanická
6
CZŠ Dvorníky - Včeláre s vyuč. jaz. maď.
+421 915 919 981
Mgr. Blanka Belišová
7
ZŠ Herľany
055 / 696 42 66
Mgr. Tatiana Bányaiová
8
ZŠ Chrastné
055 / 695 09 03
Mgr. Andrea Ďurková
9
ZŠ Janík
055 / 464 72 02
Mgr. Eva Fazekasová
10
ZŠ Kalša
055 / 696 81 16
Mgr. Tatiana Bányaiová
11
ZŠ Kokšov - Bakša
055 / 699 98 02
Mgr. Marieta Fedorová
12
ZŠ Kostoľany nad Hornádom
055 / 698 10 11
Mgr. Andrea Ďurková
13
ZŠ Košické Olšany
055 / 695 02 06
Mgr. Andrea Ďurková
14
ZŠ Kráľovce
055 / 695 81 34
Mgr. Andrea Ďurková
15
ZŠ Mokrance
055 / 460 24 16
Mgr. Eva Fazekasová
16
ZŠ Nižná Kamenica
055 / 696 53 70
PhDr. Eva Zanická
17
ZŠ Nižná Myšľa
055 / 698 01 14
Mgr. Ľubica Balunová
18
ZŠ Nižný Lánec
055 / 466 52 07
Mgr. Blanka Belišová
19
ZŠ Nováčany
055 / 466 43 26
Mgr. Ľubica Balunová
20
ZŠ Paňovce
055 / 464 93 28
Mgr. Tatiana Bányaiová
21
ZŠ Péder
055 / 460 20 54
Mgr. Blanka Belišová
22
ZŠ Perín - Chým
055 / 466 53 07
Mgr. Blanka Belišová
23
ZŠ Rudník
055 / 466 42 07
Mgr. Tatiana Bányaiová
24
ZŠ Sady nad Torysou – Zdoba
055 / 685 42 30
Mgr. Andrea Ďurková
25
ZŠ Skároš
055 / 698 00 81
Mgr. Ľubica Balunová
26
ZŠ Sokoľ
055 / 698 60 61
Mgr. Andrea Ďurková
27
ZŠ Sokoľany
055 / 693 01 17
Mgr. Ľubica Balunová
28
ZŠ Svinica
055 / 696 52 87
PhDr. Eva Zanická
29
ZŠ Šemša
055 / 697 01 26
Mgr. Ľubica Balunová
30
ZŠ Štós
055 / 466 71 17
Mgr. Marieta Fedorová
31
ZŠ Turnianska Nová Ves
055 / 466 23 67
Mgr. Blanka Belišová
32
ZŠ Vtáčkovce
055 / 699 02 02
Mgr. Tatiana Bányaiová
33
ZŠ Vyšná Myšľa
055 / 694 38 49
Mgr. Ľubica Balunová

Zoznam materských škôl v našej pôsobnosti

#
Materské školy
Telefón školy
Pridelený psychológ
1
Bačkovík
055 / 696 42 91
Mgr. Ľubica Balunová
2
Beniakovce
055 / 695 05 41
Mgr. Andrea Ďurková
3
Bidovce
055 / 696 57 51
PhDr. Eva Zanická
4
Bohdanovce
055 / 694 11 20
Mgr. Ľubica Balunová
5
Boliarov
055 / 699 02 53
Mgr. Tatiana Bányaiová
6
Budimír
055 / 695 82 10
Mgr. Andrea Ďurková
7
Budulov
055 / 460 32 31
Mgr. Eva Fazekasová
8
Buzica
055 / 460 52 95
Mgr. Blanka Belišová
9
Cestice
055 / 464 82 08
Mgr. Tatiana Bányaiová
10
Čakanovce
055 / 696 56 57
PhDr. Eva Zanická
11
Čaňa
055 / 699 94 81
PhDr. Eva Zanická
12
Čečejovce
055 / 464 97 10
Mgr. Tatiana Bányaiová
13
Čižatice
055 / 699 01 38
Mgr. Andrea Ďurková
14
Drienovec
055 / 460 22 77
Mgr. Marieta Fedorová
15
Družstevná - Kostoľany
055 / 698 18 60
Mgr. Andrea Ďurková
16
Družstevná - Malá Vieska
055 / 698 10 61
Mgr. Andrea Ďurková
17
Družstevná - Tepličany
055 / 698 11 21
Mgr. Andrea Ďurková
18
Dvorníky - Včeláre
055 / 466 24 73
Mgr. Ľubica Balunová
19
Ďurďošík
055 / 696 52 85
PhDr. Eva Zanická
20
Ďurkov
055 / 696 54 07
Mgr. Ľubica Balunová
21
Geča
055 / 699 91 16
PhDr. Eva Zanická
22
Gyňov
055 / 699 72 06
PhDr. Eva Zanická
23
Haniska
055 / 693 01 03
Mgr. Ľubica Balunová
24
Hýľov
055 / 696 71 60
PhDr. Eva Zanická
25
Janík
055 / 464 72 13
Mgr. Eva Fazekasová
26
Jasov
055 / 466 41 43
Mgr. Ľubica Balunová
27
Kalša
055 / 696 84 93
Mgr. Tatiana Bányaiová
28
Kecerovce
055 / 699 01 14
Mgr. Tatiana Bányaiová
29
Kechnec
055 / 696 21 12
PhDr. Eva Zanická
30
Kokšov - Bakša
055 / 699 98 39
Mgr. Marieta Fedorová
31
Košická Belá
055 / 696 11 92
Mgr. Marieta Fedorová
32
Košická Polianka
055 / 685 44 15
Mgr. Ľubica Balunová
33
Košické Olšany
055 / 695 02 35
Mgr. Andrea Ďurková
34
Košický Klečenov
055 / 696 53 14
PhDr. Eva Zanická
35
Kráľovce
055 / 695 81 39
Mgr. Andrea Ďurková
36
Kysak
055 / 699 15 41
Mgr. Marieta Fedorová
37
Malá Ida
055 / 697 01 36
Mgr. Ľubica Balunová
38
Medzev
055 / 466 31 41
Mgr. Marieta Fedorová
39
Milhosť
055 / 696 22 07
PhDr. Eva Zanická
40
Mokrance
055 / 460 24 08
Mgr. Eva Fazekasová
41
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 17
055 / 460 20 47
Mgr. Eva Fazekasová
42
Moldava nad Bodvou, Krátka 10
055 / 460 22 16
Mgr. Eva Fazekasová
43
Moldava nad Bodvou, Severná 19
055 / 460 32 16
PhDr. Eva Zanická
44
Moldava nad Bodvou, ČSA 22
055 / 460 23 90
Mgr. Blanka Belišová
45
Nižná Kamenica
055 / 696 53 60
PhDr. Eva Zanická
46
Nižná Myšľa
055 / 698 01 27
Mgr. Ľubica Balunová
47
Nižný Čaj
055 / 694 18 70
Mgr. Ľubica Balunová
48
Nižný Klátov
055 / 696 72 66
PhDr. Eva Zanická
49
Nižný Lanec
055 / 466 53 90
Mgr. Blanka Belišová
50
Nová Polhora
055 / 695 81 11
Mgr. Andrea Ďurková
51
Nováčany
055 / 466 43 52
Mgr. Ľubica Balunová
52
Obišovce
055 / 699 15 27
Mgr. Marieta Fedorová
53
Paňovce
055 / 464 93 52
Mgr. Tatiana Bányaiová
54
Péder
055 / 460 20 54
Mgr. Blanka Belišová
55
Perín - Chým
055 / 466 43 12
Mgr. Blanka Belišová
56
Ploské
055 / 695 86 64
Mgr. Andrea Ďurková
57
Poproč
055 / 466 44 57
Mgr. Tatiana Bányaiová
58
Rankovce
055 / 696 43 80
Mgr. Tatiana Bányaiová
59
Rešica
055 / 466 57 23
Mgr. Blanka Belišová
60
Rozhanovce
055 / 695 01 00
Mgr. Andrea Ďurková
61
Rudník
055 / 466 42 07
Mgr. Tatiana Bányaiová
62
Ruskov
055 / 694 14 12
PhDr. Eva Zanická
63
Sady nad Torysou - Byster
055 / 685 42 92
Mgr. Andrea Ďurková
64
Sady nad Torysou - Zdoba
055 / 685 42 37
Mgr. Andrea Ďurková
65
Seňa
055 / 696 22 21
PhDr. Eva Zanická
66
Skároš
055 / 699 92 26
Mgr. Ľubica Balunová
67
Slanec
055 / 696 81 31
Mgr. Tatiana Bányaiová
68
Slančík
055 / 696 81 86
Mgr. Tatiana Bányaiová
69
Sokoľ
055 / 698 60 25
Mgr. Andrea Ďurková
70
Slanské Nové Mesto
055 / 696 85 84
Mgr. Tatiana Bányaiová
71
Svinica
055 / 696 55 13
PhDr. Eva Zanická
72
Sokoľany
055 / 693 02 15
Mgr. Ľubica Balunová
73
Šemša
055 / 697 02 06
Mgr. Ľubica Balunová
74
Štós
055 / 466 71 38
Mgr. Marieta Fedorová
75
Trstené pri Hornáde
055 / 698 05 32
PhDr. Eva Zanická
76
Turňa nad Bodvou
055 / 466 22 13
Mgr. Ľubica Balunová
77
Turnianska Nová Ves
055 / 466 23 67
Mgr. Blanka Belišová
78
Vajkovce
055 / 695 03 39
Mgr. Andrea Ďurková
79
Valaliky - Všechsvätých
055 / 699 99 37
Mgr. Marieta Fedorová
80
Valaliky - Buzice
055 / 699 98 54
Mgr. Marieta Fedorová
81
Veľká Ida
055 / 699 22 19
Mgr. Blanka Belišová
82
Vyšná Myšľa
055 / 694 38 17
Mgr. Ľubica Balunová
83
Vyšný Klátov
055 / 696 72 01
PhDr. Eva Zanická
84
Žarnov
055 / 466 25 13
Mgr. Blanka Belišová
85
Ždaňa
055 / 643 12 78
Mgr. Ľubica Balunová

Zoznam stredných škôl v našej pôsobnosti

#
Stredné školy
Telefón školy
Pridelený psychológ
1
ZŠ s gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským, ČSA 15, Moldava n/Bodvou
055 / 460 22 84
Mgr. Marieta Fedorová
2
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 38
Mgr. Marieta Fedorová
3
Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 39
Mgr. Marieta Fedorová