Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAktuality18.05.2021 : Dotazník ... zapnutý filter: poradcovia

Aktuality : Dotazník

Váženi rodičia!.

VÚDPaP sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia. Žiadame Vás preto o vyplnenie dotazníka Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu (3. fáza)


18.05.2021  |  určené hlavne pre: rodičovV tejto kategórii sa zatiaľ nenachádzajú žiadne aktuality.