Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieAktuality : Voľné pracovné miesto

Informáciu o voľnom pracovno mieste psychológa
nájdete tu:

10.09.2021  |  určené hlavne pre: verejnosťV tejto kategórii sa zatiaľ nenachádzajú žiadne aktuality.