Aktuality

Na tejto stránke zverejňujeme informácie o podujatiach a úlohách, ktoré organizujeme a plníme v zmysle nášho plánu práce, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a pokynov Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach.

Dočítate sa tu o termínoch a miestach stretnutí s výchovnými poradcami, ostatnými pedagogickými zamestnancami škôl, či podujatiach organizovaných pre odborných zamestnancov iných centier alebo verejnosť. Získate tu prehľad o nosných úlohách, ktoré riešime v súlade s legislatívnymi termínmi, ale aj o prednáškach, besedách, či diskusných fórach organizovaných na požiadanie škôl.

Zoznam aktualít je usporiadaný v časovom slede od najnovšej po najstaršiu a môžete si ho podľa potreby filtrovať podľa toho, komu sú primárne určené.

 

Voľné pracovné miesta   25. 11. 2022» čítajte viac
Rozhodnutie MŠVVaŠ k prijímaniu 5-ročných detí d...   21. 04. 2022Na základné vzdelávanie na školský rok 2022/2023 možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku...» čítajte viac
Situácia na Ukrajine   28. 02. 2022Vážení rodičia, žiaci, študenti a široká verejnosť. SME V TOM SPOLU ! Zriadili sme pre Vás telefonickú podporou v čase od 8,00 do 18,00 na t.č. +421 911 271 474...» čítajte viac
Zvládanie vypätej situácie na Ukrajine   28. 02. 2022Odporúčania pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine...» čítajte viac
Zážitkami k povolaniu   15. 12. 2021Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košickom kraji vás srdečne pozývajú na týždeň online aktivít Zážitkami k povolaniu....» čítajte viac