Aktuality

Na tejto stránke zverejňujeme informácie o podujatiach a úlohách, ktoré organizujeme a plníme v zmysle nášho plánu práce, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a pokynov Krajského školského úradu.

Dočítate sa tu o termínoch a miestach stretnutí s výchovnými poradcami, ostatnými pedagogickými zamestnancami škôl, či podujatiach organizovaných pre odborných zamestnancov iných centier alebo verejnosť. Získate tu prehľad o nosných úlohách, ktoré riešime v súlade s legislatívnymi termínmi, ale aj o prednáškach, besedách, či diskusných fórach organizovaných na požiadanie škôl.

Zoznam aktualít je usporiadaný v časovom slede od najnovšej po najstaršiu a môžete si ho podľa potreby filtrovať podľa toho, komu sú primárne určené.

 

 

Informácia o voľných pracovných miestach    12. 01. 20221. voľné pracovné miesto: psychológ, 100% úväzok, termín nástupu 01. 02. 2022 alebo dohodou. 2. voľné pracovné miesto: psychológ s 1. atestáciou, 100% úväzok, termín nástupu 01. 02...» čítajte viac
Zážitkami k povolaniu   15. 12. 2021Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košickom kraji vás srdečne pozývajú na týždeň online aktivít Zážitkami k povolaniu....» čítajte viac
Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19   24. 11. 2021Oznamujeme Vám, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 261 z 24. 11. 2021 upravujúcej chod pracoviska v režime OTP, pracuje centrum od 25. 11. 2021 v tomto režime: V zmysle Vyhlášky ÚVZ ...» čítajte viac
Odkaz na starú web stránku   22. 11. 2021Po spustení novej web stránky ponechávame dočasne aktívnu aj starú web stránku, na ktorú je možné sa dostať prostredníctvom tohto odkazu:...» čítajte viac