Odkaz na starú web stránku

Po spustení novej web stránky ponechávame dočasne aktívnu aj starú web stránku, na ktorú je možné sa dostať prostredníctvom tohto odkazu:

https://old.cpppapke-okolie.sk/