Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieInformácie ohľadom karantény počas COVID-19

Oznam

Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť! Oznamujeme Vám, že na základe Usmernenia VÚDPaP zo dňa 19. 05. 2020 vydaného na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/3991/2020 zo dňa 13. 05. 2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18. 05. 2020, Centrum Slovenskej jednoty 29 v Košiciach obnovuje svoju činnosť

na obdobie od 25. 05. 2020 do ukončenia školského roka 2019/2020 v obmedzenom režime.

Na základe rozhodnutia zmienených orgánov a zriaďovateľa centrum zabezpečuje urgentnú starostlivosť na základe telefonických objednávok

na tel. č. 0903 552 996 a 055/ 632 22 106 od 8:00 do 16:00.