Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 


 


 

Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice – Sever
 

email: riaditel@cpppapke-okolie.sk
 

055 / 63 22 106
0903 552 996