Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieKontakty

mapa s umiestnením nášho sídla ulica: Tomášikova ulica: Komenského ulica: Národná trieda ulica: Slovenskej jednoty ulica: Bocatiova ulica: Park Angelinum ulica: Garbiarska ulica: Hutnícka ulica: Moravská ulica: Slovenská ulica: Alvinczyho naše sídlo: Slovenskej jednoty 29, Košice ZŠ Tomášikova Poliklinika Sever Národná banka Slovenska Hotel Yasmin smer: Železničná stanica
naše sídlo: Slovenskej jednoty 29, Košice

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice - Sever

tel.: 055 / 63 22 106
fax: 055 / 63 21 838
mobil: +412 903 552 996
e-mail: pppokolie@stonline.sk


ZŠ Tomášikova
ZŠ Tomášikova
Poliklinika Sever
Poliklinika Sever
Národná banka Slovenska
Národná banka Slovenska
Hotel Yasmin
Hotel Yasmin
smer: Železničná stanica
smer: Železničná stanicaAdresár zamestnancov

Meno a priezvisko
Funkcia, zaradenie
Telefón
E-mail
Mgr. Eva Fazekasová
riaditeľka, psychologička
055 / 63 21 838
pppokolie@stonline.sk
PaedDr. Terézia Gurbaľová
zástupkyňa riaditeľa, špeciálna pedagogička
055 / 79 94 561
gurbalova@cpppapke-okolie.sk

Oddelenie poradenstva osobnostného, vzdelávacieho vývinu, špeciálnopedagogického poradenstva a psychoterapie
PaedDr. Terézia Gurbaľová
vedúca oddelenia, špeciálna pedagogička
055 / 79 94 561
gurbalova@cpppapke-okolie.sk
Mgr. Ľubica Balunová
psychologička
055 / 63 22 106
balunova@cpppapke-okolie.sk
Mgr. Ľudmila Barnová
psychologička
055 / 79 94 561
barnova@cpppapke-okolie.sk
PaedDr. Zuzana Gimerová
špeciálna pedagogička
055 / 63 22 106
gimerova@cpppapke-okolie.sk
Mgr. Valéria Halušková
sociálna pracovníčka
055 / 63 22 106
haluskova@cpppapke-okolie.sk
Mgr. Nadežda Terebová
špeciálna pedagogička
055 / 63 22 106
terebova@cpppapke-okolie.sk
Mgr. Alexandra Vargová
psychologička
055 / 79 94 561
vargova@cpppapke-okolie.sk

Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, poradenstva v kariérovom vývine a metodiky výchovného poradenstva
Mgr. Eva Fazekasová
vedúca oddelenia, psychologička
055 / 63 21 838
pppokolie@stonline.sk
Mgr. Blanka Belišová
psychologička
055 / 63 22 106
belisova@cpppapke-okolie.sk
Mgr. Andrea Ďurková
psychologička
055 / 63 22 106
durkova@cpppapke-okolie.sk
Mgr. Andrea Fazekašová
psychologička
055 / 63 22 106
fazekasova.a@cpppapke-okolie.sk
Mgr. Marieta Fedorová
psychologička
055 / 63 22 106
fedorova@cpppapke-okolie.sk
PhDr. Adriana Olexová
psychologička
055 / 63 22 106
olexova@cpppapke-okolie.sk
PhDr. Eva Zanická
psychologička
055 / 63 22 106
zanicka@cpppapke-okolie.sk

Technicko-hospodárski zamestnanci
Dana Hancová Šimková
hospodárka + upratovačka
055 / 79 94 561
hancova@stonline.sk
Ing. Viktor Palutka
informatik
00421 905 192 950
v.palutka@avalonit.sk
Jaroslava Vargová
ekonómka
055 / 63 21 977
cpppapke-okolie@cpppapke-okolie.sk

Odkazy na ďalšie užitočné stránky