Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Odporúčania do výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD)

Informácie o dokumente na stiahnutie Pre žiakov s ADHD je dôležité vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať viaceré špecifické didaktické formy, metódy a prístupy. Našou snahou je v jednotlivých bodoch zhrnúť odporúčania a poukázať predovšetkým na vhodnú ale aj nevhodnú komunikačnú stratégiu vo vzťahu učiteľ - žiak...

zo dňa:
21.06.2021

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, PaedDr. Zuzana Gimerová


Súbor nebol nájdený : je pravdepodobné, že databáza materiálov sa práve aktualizuje - skúste to neskôr a v prípade, že problém pretrváva, kontaktujte nás ...
stiahnuť súbor Odporucania_ADHD.pdf veľkosť: 832.4 kb formát: Adobe Reader