Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Plán práce 2008/2009

Informácie o dokumente na stiahnutie Úlohy na školský rok 2008/2009 vyplývajúce zo zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2008/2009, z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach na školský rok 2008/2009, z aktuálnych úloh Krajského školského úradu v Košiciach, zo získaných poznatkov a skúseností z doterajšej praxe nášho pracoviska a z aktuálnych problémov materských a základných škôl.

zo dňa:
06.09.2009

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor Plan_prace_2008-09.doc veľkosť: 152.6 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Plan_prace_2008-09.pdf veľkosť: 361.6 kb formát: Adobe Reader