Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Plán práce 2009/2010

Informácie o dokumente na stiahnutie Úlohy na školský rok 2009/2010 vyplývajúce zo zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2009/2010, z Pedagogicko-organizačných pokynov Krajského školského úradu v Košiciach na školský rok 2009/2010, z ďalšej platnej legislatívy v rezorte školstva, ako aj z aktuálnych úloh Krajského školského úradu v Košiciach, zo získaných poznatkov a skúseností z doterajšej praxe nášho pracoviska a z aktuálnych problémov škôl v územnej pôsobnosti okresu Košice - okolie.

zo dňa:
18.12.2009

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor Plan_prace_2009-10.doc veľkosť: 175.6 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Plan_prace_2009-10.pdf veľkosť: 377.3 kb formát: Adobe Reader