Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Plán práce 2012/2013

Informácie o dokumente na stiahnutie Úlohy na školský rok 2012/2013 vyplývajú zo zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2012/2013, POP KŠÚ na školský rok 2012/2013, ďalšej platnej legislatívy v rezorte školstva, ako aj aktuálnych úloh Krajského školského úradu v Košiciach, zo získaných poznatkov a skúseností z doterajšej praxe nášho pracoviska a z aktuálnych problémov škôl v územnej pôsobnosti okresu Košice - okolie.

zo dňa:
26.11.2012

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor Plan_prace_2012-13.doc veľkosť: 204.3 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Plan_prace_2012-13.pdf veľkosť: 174.5 kb formát: Adobe Reader