Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Plán práce 2015/2016

Informácie o dokumente na stiahnutie Úlohy na školský rok 2015/2016 vyplývajú zo zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2015/2016, POP OŠ OÚ na školský rok 2015/2016, ďalšej platnej legislatívy v rezorte školstva, ako aj aktuálnych úloh OŠ OÚ, zo získaných poznatkov a skúseností z doterajšej praxe nášho pracoviska a z aktuálnych problémov škôl v územnej pôsobnosti okresu Košice - okolie.

zo dňa:
17.09.2015

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor Plan_prace_na_201516.doc veľkosť: 185.3 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Plan_prace_na_201516.pdf veľkosť: 302.4 kb formát: Adobe Reader