Školy v našej pôsobnosti

Základné školy

 

1      ZŠ Bidovce
2      ZŠ Bohdanovce
3      ZŠ Budimír
4      ZŠ Buzica
5      ZŠ Čaňa
6      ZŠ Čečejovce
7      ZŠ Drienovec 44
8      ZŠ Družstevná pri Hornáde
9      ZŠ Ďurkov
10    ZŠ Haniska
11    ZŠ Jasov
12    ZŠ Kecerovce
13    ZŠ Kechnec
14    ZŠ Košická Belá
15    ZŠ Kysak
16    ZŠ Malá Ida
17    ZŠ Medzev
18    ZŠ s gymnáziom, ČSA 15, Moldava n/Bodvou s vyuč. jaz. maď.
19    ZŠ Severná 21, Moldava n/Bodvou
20    ZŠ ČSA 15, Moldava n/Bodvou
21    ZŠ Nižný Klátov
22    ZŠ Poproč
23    ZŠ Rozhanovce
24    ZŠ Ruskov
25    ZŠ Seňa
26    ZŠ Slanec
27    ZŠ Trstené pri Hornáde
28    ZŠ Turňa nad Bodvou s vyuč. jaz. maď.
29    ZŠ Turňa nad Bodvou
30    ZŠ Valaliky
31    ZŠ Veľká Ida
32    CZŠ Ždaňa

 

Základné školy - malotriedne

 

1      ZŠ Bačkovík
2      ZŠ Beniakovce
3      ZŠ Boliarov
4      ZŠ Cestice
5      ZŠ Čakanovce
6      CZŠ Dvorníky - Včeláre s vyuč. jaz. maď.
7      ZŠ Herľany
8      ZŠ Chrastné
9      ZŠ Janík
10    ZŠ Kalša
11    ZŠ Kokšov - Bakša
12    ZŠ Kostoľany nad Hornádom
13    ZŠ Košická Polianka
14    ZŠ Košické Olšany
15    ZŠ Kráľovce
16    ZŠ Mokrance
17    ZŠ Nižná Kamenica
18    ZŠ Nižná Myšľa
19    ZŠ Nižný Lánec
20    ZŠ Nováčany
21    ZŠ Paňovce
22    ZŠ Péder
23    ZŠ Perín - Chým
24    ZŠ Rudník
25    ZŠ Sady nad Torysou – Zdoba
26    ZŠ Skároš
27    ZŠ Sokoľ
28    ZŠ Sokoľany
29    ZŠ Svinica
30    ZŠ Šemša
31    ZŠ Štós
32    ZŠ Turnianska Nová Ves
33    ZŠ Vtáčkovce
34    ZŠ Vyšná Myšľa

 

Materské školy

 

1      Bačkovík
2      Beniakovce
3      Bidovce
4      Bohdanovce
5      Boliarov
6      Budimír
7      Budulov
8      Buzica
9      Cestice
10    Čakanovce
11    Čaňa
12    Čečejovce
13    Čižatice
14    Drienovec
15    Družstevná - Kostoľany
16    Družstevná - Malá Vieska
17    Družstevná - Tepličany
18    Dvorníky - Včeláre
19    Ďurďošík
20    Ďurkov
21    Geča
22    Gyňov
23    Haniska
24    Hýľov
25    Janík
26    Jasov
27    Kalša
28    Kecerovce
29    ZŠ Kechnec
30    Kokšov - Bakša
31    Košická Belá
32    Košická Polianka
33    Košické Olšany
34    Košický Klečenov
35    Kráľovce
36    Kysak
37    Malá Ida
38    Medzev
39    Milhosť
40    Mokrance
41    Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 17
42    Moldava nad Bodvou, Krátka 10
43    Moldava nad Bodvou, Severná 19
44    Moldava nad Bodvou, ČSA 22
45    Nižná Kamenica
46    Nižná Myšľa
47    Nižný Čaj
48    Nižný Klátov
49    Nižný Lanec
50    Nová Polhora
51    Nováčany
52    Obišovce
53    Paňovce
54    Péder
55    Perín - Chým
56    Ploské
57    Poproč
58    Rankovce
59    Rešica
60    Rozhanovce
61    Rudník
62    Ruskov
63    Sady nad Torysou - Byster
64    Sady nad Torysou - Zdoba
65    Seňa
66    Skároš
67    Slanec
68    Slančík
69    Sokoľ
70    Slanské Nové Mesto
71    Svinica
72    Sokoľany
73    Šemša
74    Štós
75    Trstené pri Hornáde
76    Turňa nad Bodvou
77    Turnianska Nová Ves
78    Vajkovce
79    Valaliky - Všechsvätých
80    Valaliky - Buzice
81    Veľká Ida
82    Vyšná Myšľa
83    Vyšný Klátov
84    Žarnov
85    Ždaňa

 

Stredné školy

 

1      Cirk.Gymnázium s VJM Moldava n/B Školská 13
2      Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava n/Bodvou
3      Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava n/Bodvou