Zoznam zamestnancov

Mgr. Eva Fazekasová
riaditeľka, psychologička

riaditel@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 21 838

PaedDr. Terézia Gurbaľová
zástupkyňa riaditeľa, špeciálna pedagogička

gurbalova@cpppapke-okolie.sk
055 / 79 94 561

 

 

Oddelenie poradenstva osobnostného, vzdelávacieho vývinu, špeciálnopedagogického poradenstva a psychoterapie

 

 

PaedDr. Terézia Gurbaľová
vedúca oddelenia, špeciálna pedagogička

gurbalova@cpppapke-okolie.sk
055 / 79 94 561

 


Mgr. Viktória Žigraiová
psychologička

zigraiova@cpppapke-okolie.sk
055 / 79 94 561

 


Mgr. Valéria Halušková
sociálna pracovníčka

haluskova@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


Mgr. Alexandra Ruman
psychologička

ruman@cpppapke-okolie.sk
055 / 79 94 561

Mgr. Ľubica Balunová
psychologička

balunova@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


PaedDr. Zuzana Gimerová
špeciálna pedagogička

gimerova@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


Mgr. Nadežda Terebová
špeciálna pedagogička

terebova@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 

 

Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, poradenstva v kariérovom vývine a metodiky výchovného poradenstva

 

 

Mgr. Eva Fazekasová
vedúca oddelenia, psychologička

riaditel@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 21 838

 


Mgr. Andrea Kosturová
psychologička

kosturova@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


Mgr. Marieta Fedorová
psychologička

fedorova@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 22 106

Mgr. Andrea Fazekašová
psychologička

fazekasova.a@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


PhDr. Adriana Olexová
psychologička

olexova@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


PhDr. Eva Zanická
psychologička

zanicka@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 

 

Technicko-hospodárski zamestnanci

 

 

Jaroslava Vargová
ekonómka

cpppapke-okolie@cpppapke-okolie.sk
055 / 63 21 977

 

Mgr. Erika Vaľková
hospodárka

valkova@cpppapke-okolie.sk
055 / 79 94 561
 

Mária Lacková
upratovačka