Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieVýskum Edukácia a COVID 19

Milí rodičia

v súvislosti so šírením koronavírusu a s opatreniami, ktoré nám táto pandémia priniesla, sa zmenil aj obraz nášho každodenného života a taktiež našich detí. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie je dieťa v centre našej pozornosti, preto by sme Vás radi požiadali o účasť vo výskume, ktorý realizujeme. Vďaka zozbieraným dátam od Vás budeme môcť reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť naše aktuálne smerovanie v poradenstve tak, aby sme Vám rodičom a Vašim deťom čo najviac uľahčili situáciu. V slovenskom znení tu:

https://forms.gle/uJbup56PEsTkboeo9

Online dotazník v maďarskej verzii nájdete tu:

https://forms.gle/oRvU1gWmfWJW8Ykn8

Ďakujeme za akúkoľvek formu zdieľania dotazníka pre rodičov.